Samenwerking

Publieke dienstverlening een meervoudig begrip is, omdat het zelden gaat om het verwezenlijken van een enkelvoudige, klare doelstelling. Hierdoor blijkt dat het lastig is om de kwaliteit van publieke dienstverlening te meten, dan wel vast te stellen. Doorgaans blijkt dat de kwaliteit van publieke dienstverlening tot uiting komt in samenwerking met ander diensten, omdat resultaten worden bereikt in samenhang met andere disciplines. Hierdoor zijn de begrippen samenhang en integraliteit essentiële eisen bij het realiseren van de kwaliteit bij non-profit organisaties.

Om de publieke waarde te waarborgen en kwaliteit bij deze non-profit organisatie te bereiken is besloten om de focus te leggen op meerdere beleidsterreinen. Daarnaast wordt deze kwaliteit bereikt door samen te werken met verschillende partijen met verschillende disciplines, om samenhang en integraliteit te creëren. Hierbij tracht stichting Liox een beleidsnetwerk te creëren tussen verschillende partijen, waarin het beleid tot stand komt, waarbij de interactie om het publiek belang van cultuur centraal staat. Netwerken en relaties bouwen, verandering aangaan, nieuwe strategieën en prioriteiten stellen. Hierbij zijn overleg en duidelijke afspraken de sleutel tot het behalen van resultaten.

 

Stichting Liox wil uitgebreid samenwerken met een extern netwerk van organisaties die werkzaam zijn op de diverse terreinen van kennis, collectie, educatie, actualiteit en sociale samenhang. Deze samenwerking is nationaal, regionaal en lokaal niveau, en versterkt de reikwijdte van stichting Liox en de binding met de samenleving. Wanneer er wordt gekeken naar zowel publieke als private actoren blijkt de urgentie voor een versterking van de cultuursector in gemeente Nijmegen ook bij hun aanwezig te zijn. Zal jij graag met jou organisatie met stichting Liox willen samenwerken? Neem dan contact op info@stichtingliox.nl

×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?