Beleidsterrein kunst & cultuur en technologie

Technologie en digitalisering hebben ons leven de afgelopen jaren drastisch veranderd. Het verschil tussen online en offline is vervaagd. Zonder te weten wat het precies betekent, leven we steeds meer in een digitale samenleving. Dat heeft gevolgen voor alles in ons leven: van werk en onderwijs tot sociale contacten en gezondheidszorg.

Het dwingt ons om kritisch te denken en maakt ons voortdurend bewust van ons eigen handelen. Dat uit zich ook in kunsteducatie en kunstbeoefening. Welke gevolgen heeft de digitale samenleving voor cultuureducatie en kunstbeoefening? Hoe worden nieuwe technologische ontwikkelingen toegepast in kunst? En hoe wordt kunst gebruikt om op deze ontwikkelingen te reflecteren?

Heden ten dagen werkt stichting Liox aan haar beleidsplan over het samenvoegen kunst & cultuur en technologie, welke medio halverwege het jaar wordt gepresenteerd.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?