Het belang van kunst & cultuur

        Deel 1 Technologie en Artificiële Intelligentie rukken op, zij vragen vaardigheden van een andere orde

  • Een vaste plek voor kunst, cultuur en creativiteit in het onderwijs wordt steeds urgenter omdat de 21e-eeuwse vaardigheden steeds belangrijker worden. Technologie en Artificiële Intelligentie rukken op, zij vragen vaardigheden van een andere orde. Meer verbeeldingskracht, oplossend vermogen, reflectie, je mening uiten, burgerschap, discussie, filosofie. Kortom, de creatieve menselijke vaardigheden.

  • Nederland staat de komende periode voor grote maatschappelijke opgaven. Ruimtelijke kwesties, zoals de verdichting, wegenaanleg, waterbeheersing en demografische krimp. Maar ook voor een economische omslag: de beschikbaarheid van kennis en creativiteit bepaalt steeds meer onze concurrentiepositie. De koppeling van creativiteit en innovatie aan bedrijven biedt hierin grote kansen. De Nederlandse creatieve industrie is niet voor niets aangewezen als sleutelgebied.          

         Deel 2 Persoonlijke ontwikkeling en communicatie

  • Beoefening van kunst en cultuur geeft mensen wortels en draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. Daarmee is ook een groot sociaal en economisch belang gediend: het versterkt de maatschappelijke betrokkenheid, de ontwikkeling van buurten en het leerklimaat op scholen. Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om zich creatief te kunnen ontwikkelen.

  • Cultuur is een manier van communiceren en uitdrukken. ‘Communicatie maakt menselijke connecties mogelijk, het stelt ons in staat om te leren, te groeien en vooruit te gaan’. ‘Het gaat niet simpelweg om spreken of lezen, maar om te begrijpen wat er precies wordt gezegd – en in sommige gevallen wat er niet wordt gezegd. Communicatie is de belangrijkste vaardigheid die iedere willekeurige leider kan hebben’. Wat ons betreft geldt dit niet alleen voor leiders. Goede communicatie is belangrijk voor iedereen die invloedrijk wil zijn. 

         Deel 3 Cultureel erfgoed

 

  • Cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse culturele identiteit en een bron van kennis over het verleden. De waardering voor erfgoed bij het publiek is de afgelopen jaren flink gegroeid en ligt ook internationaal op een hoog niveau. Alle erfgoedsectoren werken aan verdere vergroting van het publieksbereik door continue investeringen in vernieuwing van hun aanbod, marketing, educatie en digitalisering.
  • Monumenten herinneren aan het leven, het wonen en werken van onze voorouders. Ze zijn belangrijk voor de identiteit van de streek en spelen een bijzondere rol in de leefomgeving. Het gemeentebestuur vindt dat dit erfgoed de komende generaties bewaard moet blijven. Het behoud van historische panden is het best gewaarborgd als deze op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst. Gemeentelijke monumentenzorg is uiteindelijk een zorg voor iedereen in de gemeente
  • _________________________________________________________________________________________________________
×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?