De uitdaging

Wanneer er wordt gekeken naar het rapport – cultuur in beeld 2017 – van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lijkt het erop dat het bereik van cultuur niet evenredig is verdeeld. Hierbij kan het bereik van erfgoed, beeldende kunst en  kunstwerken nog worden versterkt.

Als er vervolgens wordt gekeken naar de staat van cultuur in gemeenten, zien we eveneens dat de sterktes liggen bij de evenementen, muziek, filmhuis, festivals en kunstfestivals, geciteerd uit het adviesrapport – de staat van cultuur in gemeenten 2019 – van het adviesbureau Blueyard. Daarbij wordt bijvoorbeeld gezegd dat Nijmegen een sympathieke festival stad is. Als er wordt gekeken naar de zwaktes bevinden zich deze bij de beeldende kunst, erfgoed en kunstwerken. Hierbij wordt gezegd dat deze wel aanwezig zijn, maar geen groot bereik hebben.  Stichting Liox wil dan ook juist de aandacht vestigen op het vergroten van de bekendheid van erfgoed, beeldende kunst en kunstwerken.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?