Beleidsterrein kunst & cultuur en educatie

Cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse culturele identiteit en een bron van kennis over het verleden. De waardering voor erfgoed bij het publiek is de afgelopen jaren flink gegroeid en ligt ook internationaal op een hoog niveau. Alle erfgoedsectoren werken aan verdere vergroting van het publieksbereik door continue investeringen in vernieuwing van hun aanbod, marketing, educatie en digitalisering.  Monumenten herinneren aan het leven, het wonen en werken van onze voorouders. Ze zijn belangrijk voor de identiteit van de streek en spelen een bijzondere rol in de leefomgeving. Het gemeentebestuur vindt dat dit erfgoed de komende generaties bewaard moet blijven. Het behoud van historische panden is het best gewaarborgd als deze op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst. Gemeentelijke monumentenzorg is uiteindelijk een zorg voor iedereen in de gemeente.

Stichting liox wil culturele ruimtes zoals cultureel erfgoed voor studie- en werkplekken. Daarmee wil de stichting onder andere studenten een rustige en inspirerende studieplek bieden, en tegelijkertijd de culturele sector in ons land (in) direct stimuleren.

Een vaste plek voor kunst, cultuur en creativiteit in het onderwijs wordt steeds urgenter omdat de 21e-eeuwse vaardigheden steeds belangrijker worden. Technologie en Artificiële Intelligentie rukken op, zij vragen vaardigheden van een andere orde. Meer verbeeldingskracht, oplossend vermogen, reflectie, je mening uiten, burgerschap, discussie, filosofie. Kortom, de creatieve menselijke vaardigheden.

Nederland staat de komende periode voor grote maatschappelijke opgaven. Ruimtelijke kwesties, zoals de verdichting, wegenaanleg, waterbeheersing en demografische krimp. Maar ook voor een economische omslag: de beschikbaarheid van kennis en creativiteit bepaalt steeds meer onze concurrentiepositie. De koppeling van creativiteit en innovatie aan bedrijven biedt hierin grote kansen. De Nederlandse creatieve industrie is niet voor niets aangewezen als sleutelgebied

 

×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?