Stichting Liox wil culturele ruimtes inzetten voor studieplekken en studieruimtes. Daarmee wil de stichting onder andere studenten een rustige en inspirerende studieplek bieden, en tegelijkertijd de culturele sector in ons land (in)direct stimuleren.

Soms ben jij als student, alleen, met een ander of als team, opzoek naar een inspirerende studieplek of studieruimte. Kunst & Cultuur kan als geen ander deze inspiratie bieden. Wat voor soort inspiratie je dan zoekt, hangt af van jou, de ander of het team. Daarom bieden we deze kunst & cultuur gekoppeld met een thema, om de culturele ruimtes bevorderend te laten zijn.

Stichting Liox streeft ernaar om scholieren, studenten en internationale student kunst en cultuur op een onbewuste manier te laten ervaren, waardoor de affiniteit met kunst & cultuur toeneemt. Juist door kunst & cultuur in de mensheid hun dagelijkse leven toe te passen wordt deze automatisch meer bekwaam met kunst & cultuur. Hierbij wil stichting Liox zich richten op partijen die aan de vooravond staan van ontwikkelingen in de participatiesamenleving, waardoor deze culture ruimtes bevorderend werken.

Voorbeelden van het idee in de Nederlandse samenleving!

Click Here
.
Klik Hier
Previous slide
Next slide
ANBI_FC

Wat is een culturele ANBI?

Stichting Liox heeft een culturele ANBI-status. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan onder andere een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels. De stichting wordt geleid door een onbezoldigd voorzitter en bestuur. Net als de medewerkers ontvangen zij alleen een onkostenvergoeding. 

Wat is de erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven, omdat u ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één opslag: het erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via bovenstaande banner kunt u ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Stichting Liox in aangesloten bij de branche vereniging goede doelen Nederland

Stichting Liox is lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Goede Doelen Nederland is de brancheorganisatie van erkende goede doelen die oplossingen zoeken voor diverse maatschappelijke vraagstukken. Zij zetten zich in voor het maatschappelijk draagvlak van en het publieksvertrouwen in goede doelen zodat zij professioneel en in onafhankelijkheid kunnen werken aan hun missie.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?