Home

De uitdaging

Wanneer er wordt gekeken naar het rapport – cultuur in beeld 2017 – van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lijkt het erop dat het bereik van cultuur niet evenredig is verdeeld. Hierbij kan het bereik van erfgoed, beeldende kunst en  kunstwerken nog worden versterkt.

Als er vervolgens wordt gekeken naar de staat van cultuur in gemeenten, zien we eveneens dat de sterktes liggen bij de evenementen, muziek, filmhuis, festivals en kunstfestivals, geciteerd uit het adviesrapport – de staat van cultuur in gemeenten 2019 – van het adviesbureau Blueyard. Daarbij wordt bijvoorbeeld gezegd dat Nijmegen een sympathieke festival stad is. Als er wordt gekeken naar de zwaktes bevinden zich deze bij de beeldende kunst, erfgoed en kunstwerken. Hierbij wordt gezegd dat deze wel aanwezig zijn, maar geen groot bereik hebben.  Stichting Liox wil dan ook juist de aandacht vestigen op het vergroten van de bekendheid van erfgoed, beeldende kunst en kunstwerken.

Wat doet stichting Liox?

Stichting Liox wil culturele ruimtes inzetten voor studie- en werkplekken. Daarmee wil de stichting onder andere studenten een rustige en inspirerende studieplek bieden, en tegelijkertijd de culturele sector in ons land (in)direct stimuleren.

Soms ben jij als student of werknemer, alleen, met een ander of als team, opzoek naar een inspirerende studie- of werkplek. Kunst & Cultuur kan als geen ander deze inspiratie bieden. Wat voor soort inspiratie je dan zoekt, hangt af van jou, de ander of het team. Daarom bieden we deze kunst & cultuur gekoppeld met een thema, om de culturele ruimtes bevorderend te laten zijn.

Stichting Liox streeft ernaar om de mens kunst en cultuur op een onbewuste manier te laten ervaren, waardoor de affiniteit met kunst & cultuur toeneemt. Juist door kunst & cultuur in de mensheid hun dagelijkse leven toe te passen wordt deze automatisch meer bekwaam met kunst & cultuur. Hierbij wil stichting Liox zich richten op partijen die aan de vooravond staan van ontwikkelingen in de participatiesamenleving, waardoor deze culture ruimtes bevorderend werken.